Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

EZT 27WEb


  ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY 27WEb

 

Opis ogólny pojazdu

 

27 WEb -- sześcioczłonowy, elektryczny zespół trakcyjny typu 27WEb został wyprodukowany dla Kolei Śląskich w 2013 roku przez PESA Bydgoszcz SA. Pojazd jest przeznaczony do realizacji przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego. Koleje Śląskie eksploatują 6 sztuk pojazdów typu 27 WEb. 4 pojazdy zostały włączone do ruchu w lutym 2013 r., natomiast pojazdy o nr 005 i 006 w marcu 2013 roku. Pojazdy ze względu na obszerne bezprzedziałowe wnętrze kwalifikują się do obsługi dużych potoków pasażerów. W pojazdach zainstalowany jest wizyjny i dźwiękowy system informacji pasażerskiej powiadamiający o trasie przejazdu. Ponadto zastosowanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego wpływa na bezpieczeństwo podróżnych. Na wagonie A każdego z pojazdów zabudowany został przedział sanitarny dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Przedział ten został wyposażony w system toalety próżniowej w układzie zamkniętym.