Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Archiwum 2014

30.12.2014

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Sukcesywna sprzedaż energii elektrycznej zwanej energią trakcyjną oraz usługa dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną, KS/ZP/77/2014 

Treść ogłoszenia


24.12.2014

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na sukcesywną sprzedaż energii elektrycznej zwanej energią trakcyjną oraz usługę dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną, KS/ZP/67/2014

Treść zawiadomienia


23.12.2014
Niniejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. publikuje ogłoszenie w przedmiocie sprzedaży składników majątku (złom mieszany ZZ8) na podstawie Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

17.12.2014
W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: KOMPLEKSOWE USŁUGI UBEZPIECZENIOWE KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O., KS/ZP/68/2014

02.12.2014

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na  dostawę w formie dzierżawy 28 (dwudziestu ośmiu) elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania zgodnie z DSU dla Kolei Śląskich Sp. z o. o., Nr postępowania KS/ZP/50/2014.

Treść zawiadomienia


27.11.2014

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do SIWZ wraz z Wykazem taboru w formie pliku excel (zamieszczona wersja edytowalna jest tylko wersją pomocniczą) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: KOMPLEKSOWE USŁUGI UBEZPIECZENIOWE KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O., KS/ZP/68/2014

Treść Wyjaśnień

Wykaz taboru w formie pliku excel 


26.11.2014

W dniu dzisiejszym tj. 26.11.2014 r. Sprzedający publikuje ogłoszenie w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż wierzytelności Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. KS/NO/2162/2014.

Treść ogłoszenia


20.11.2014

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu na sukcesywną sprzedaż energii elektrycznej zwanej energią trakcyjną oraz usługę dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną, KS/ZP/67/2014 

Treść wyjaśnień


11.11.2014

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Sukcesywna sprzedaż energii elektrycznej zwanej energią trakcyjną oraz usługa dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną, KS/ZP/67/2014"

Treść SIWZ wraz z załącznikami

 

6.11.2014

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Sukcesywna sprzedaż energii elektrycznej zwanej energią trakcyjną oraz usługa dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną, KS/ZP/67/2014

Treść ogłoszenia

 

28.10.2014

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: KOMPLEKSOWE USŁUGI UBEZPIECZENIOWE KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O., KS/ZP/68/2014 

Treść SIWZ wraz z załącznikami 1-5

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załączniki nr 10-17 do SIWZ

Załączniki nr 18-19 do SIWZ


 

28.10.2014

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje potwierdzenie zmiany ogłoszenia w postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy 28 (dwudziestu ośmiu) elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania zgodnie z DSU dla Kolei Śląskich Sp. z o. o., Nr postępowania KS/ZP/50/2014" która w dniu 28 października 2014 roku została opublikowana przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej za pośrednictwem witryny TED.

 Treść potwierdzenia zmiany ogłoszenia

 

23.10.2014

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe Kolei Śląskich Sp. z o. o., KS/ZP/68/2014

Treść ogłoszenia

 

23.10.2014

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zmiany do treści SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy 28 (dwudziestu ośmiu) elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania zgodnie z DSU dla Kolei Śląskich Sp. z o. o., Nr postępowania KS/ZP/50/2014 wraz z ujednoliconym SIWZ z Załącznikami. W związku z powyższymi zmianami treści SIWZ, Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SIWZ, powodują zmianę treści ogłoszenia. W dniu 23.10.2014 roku została przekazana zmiana treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (2014- 140743).

Zmiana treści SIWZ

 

15.10.2014

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy 28 (dwudziestu ośmiu) elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania zgodnie z DSU dla Kolei Śląskich Sp. z o. o., Nr postępowania KS/ZP/50/2014

Treść wyjaśnień


01.10.2014

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy 28 (dwudziestu ośmiu) elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania zgodnie z DSU dla Kolei Śląskich Sp. z o. o., Nr postępowania KS/ZP/50/2014"

Treść wyjaśnień

 


05.09.2014

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy 28 (dwudziestu ośmiu) elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania zgodnie z DSU dla Kolei Śląskich Sp. z o. o., Nr postępowania KS/ZP/50/2014

Treść SIWZ (PDF 3 MB)


3.09.2014

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania  na dostawę w formie dzierżawy 28 (dwudziestu ośmiu) elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania zgodnie z DSU dla Kolei Śląskich Sp. z o. o., Nr postępowania KS/ZP/50/2014

Treść ogłoszenia

 

22.08.2014

Niniejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. publikuje ogłoszenie w przedmiocie sprzedaży składników majątku (złom mieszany N10) na podstawie Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.


21.08.2014
Niniejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. publikuje ogłoszenie w przedmiocie sprzedaży składników majątku (złom żeliwnego ZZ8) na podstawie Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.


23.07.2014 r.

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe w postępowaniu na usługę opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o. o., KS/ZP/47/2014.

Treść Zapytania Ofertowego (PDF, 931 KB)


09.07.2014

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy 8 elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usługi utrzymania P2, KS/ZP/40/2014.

Treść zawiadomienia (PDF 302 KB)


02.06.2014

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy 8 elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usługi utrzymania P2, KS/ZP/40/2014.

Treść SIWZ (PDF 3 MB)


28.05.2014

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę w formie dzierżawy 8 elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usługi utrzymania P2, KS/ZP/40/2014.

Treść ogłoszenia (PDF 150 kB)


27.05.2014

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy 8 elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usługi utrzymania P2, KS/ZP/16/2014.

Treść zawiadomienia (PDF 235 kB)


18.04.2014

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje SIWZ wraz z Załącznikami w postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy 8 elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usługi utrzymania P2, KS/ZP/16/2014.

Treść SIWZ (PDF 3 MB)


14.04.2014

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę w formie dzierżawy 8 elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usługi utrzymania P2, KS/ZP/16/2014.

Treść ogłoszenia (PDF 149KB)14.04.2014

Niniejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. publikuje ogłoszenie w przedmiocie sprzedaży składników majątku (złom mieszany N10) na podstawie Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Informacja o sprzedaży (PDF 242 KB)

Załącznik nr 1 (PDF 46KB)

Projekt umowy (PDF 164KB) 

Regulamin zbywania (PDF 439KB)10.04.2014

Niniejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. publikuje ogłoszenie w przedmiocie sprzedaży składników majątku na podstawie Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Informacja o sprzedaży (PDF 236 KB)

Załącznik nr 1 (PDF 46KB)

Projekt umowy (PDF 163KB) 

Regulamin zbywania (PDF 430KB)26.03.2014

W dniu dzisiejszym tj. 26.03.2014 r. Zamawiający publikuje informację o wszczęciu postępowania na sprzedaż wierzytelności Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. KS/P/7/2014. 

Treść zawiadomienia (PDF 606KB).