Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Bilety do Czech


Bilety Kolei Śląskich honorowane na terenie całego regionu morawsko-śląskiego

(Moravskoslezký Kraj)


  • Sieciowy imienny dobowy 
Nieograniczona liczba przejazdów w pociągach Kolei Śląskich i Kolei Czeskich (České dráhy) na wszystkich odcinkach na terenie całego województwa śląskiego oraz kraju morawsko-śląskiego. Ważny 24 godziny od godziny wskazanej na bilecie. Cena zryczałtowana: 34 zł. Więcej o bilecie TUTAJ 

  • Silesia Weekend 
Bilet ważny w określonej relacji na przejazd „tam” lub „tam i z powrotem w województwie śląskim w pociągach KŚ (przy czym stacją docelową lub początkową muszą być Chałupki lub Cieszyn) oraz  w 2-giej klasie wszystkich pociągów Kolei Czeskich (České dráhy), na terenie całego kraju morawsko-śląskiego. Bilet wydaje się z terminem ważności: 
- na przejazd w jedną stronę do 100 km - 1 dzień, powyżej 100 km – 2 dni, 
- na przejazd „tam i z powrotem od godz. 18:00 dnia poprzedzającego dni wolne od pracy do godziny 6:00 pierwszego dnia roboczego następującego po nich. 
Cena: 20% zniżki na przejazd „tam i z powrotem" lub 15% zniżki na przejazd w jedną stronę. Bilety Kolei Śląskich honorowane do Czeskiego Cieszyna i Bohumina


  • Bilet „Rodzinny” 
wydany od lub do stacji Chałupki lub Cieszyn - uprawnia do 30% ulgi na przejazd w jedną stronę lub „tam i z powrotem". Przejazd może odbywać od 2 do 6 osób, w tym co najwyżej dwie osoby dorosłe i co najmniej jedno dziecko do ukończenia 16 roku życia, podróżujących wspólnie w tej samej relacji. Więcej o bilecie TUTAJ

  • Senior 65+ 
Bilet wydany od lub do stacji Chałupki lub Cieszyn z ulgą 30% dla osób powyżej 65 roku życia na przejazd w jedną stronę lub „tam i z powrotem". Więcej o bilecie TUTAJ


Pozostałe bilety Kolei Śląskich  


W przypadku pozostałych biletów, tj. niehonorowanych przez Koleje Czeskie, aby dojechać do miejscowości przygranicznych Bohumin lub Czeski Cieszyn, wystarczy kupić bilet w relacji Chałupki – Bohumin lub Cieszyn - Czeski Cieszyn w cenie zryczałtowanej 2 zł dla osoby dorosłej i 1 zł dla dziecka w wieku 6-15 lat. Dzieci do lat 6 odbywają przejazdy bezpłatnie.