Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Co musisz wiedzieć przed wyjazdem


  • Dokumenty
Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Czeskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest ważny, w dobrym stanie technicznym i pozwala na ustalenie tożsamości. 

  • Ubezpieczenie
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) umożliwia obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w innych krajach członkowskich. Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału NFZ w Polsce. EKUZ uprawnia do korzystania wyłącznie z podstawowych usług medycznych i dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. 

  • Waluta
Korona czeska CZK. Polski złoty jest wymienialny w większości kantorów (směnarna) na terenie Republik Czeskiej. 

  • Kod telefoniczny (prefiks)
 +420 

  • Ważne numery telefonów
Policja (Police) - 158 
Straż Pożarna (Hasičský záchranný sbor) - 150 
Pogotowie ratunkowe (Sanitka) - 155