Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Informacja o pomocy w podróży dla osób z niepełnosprawnością

Osoba niepełnosprawna lub o ograniczonej sprawności ruchowej - to w rozumieniu przepisów każda osoba, której możliwość poruszania się jest ograniczona podczas korzystania z transportu na skutek jakiejkolwiek niepełnosprawności fizycznej (zmysłowej lub ruchowej, trwałej lub przejściowej) lub niepełnosprawności umysłowej, upośledzenia lub każdej innej przyczyny niesprawności, lub osoba która ukończyła 70 lat.


Pomoc w podróży ze strony przewoźnika

Na stacjach, na których obecny jest personel, osobom niepełnosprawnym zapewniana jest nieodpłatnie pomoc w zakresie wsiadania i wysiadania z pociągu lub przesiadania się do pociągu skomunikowanego. Aby zagwarantować pomoc, o potrzebie jej udzielenia należy poinformować przewoźnika co najmniej na 48 godzin przed rozpoczęciem podróży.

W sprawach organizowania pomocy dla niepełnosprawnych w podróży pociągami spółki Koleje Śląskie, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Biurem Obsługi Klienta / Infolinia (czynne całodobowo):
- telefoniczny: (32) 42 888 88; 727 030 303
- mailowy: pasazer@kolejeslaskie.com

Podczas zgłaszania przejazdu osoby niepełnosprawnej należy podać:
 • datę podróży,
 • relację (stacja wyjazdu, stacja przyjazdu, stacja przesiadania się) z określeniem, na jakiej stacji potrzebna jest pomoc,
 • godzinę odjazdu/przyjazdu,
 • imię i nazwisko podróżnego oraz telefon kontaktowy,
 • nr wagonu i nr miejsca (w przypadku pociągu/wagonu z rezerwacją miejsc),
 • rodzaj niepełnosprawności (czy podróżny korzysta z wózka),
 • czy podróż odbywa się z osobą towarzyszącą/opiekunem; psem przewodnikiem/asystującym,
 • jaki bagaż podróżny zabiera ze sobą,
 • dodatkowe informacje (np. miejsce spotkania).
Osoby:
 • o widocznej niepełnosprawności ruchowej, w tym poruszające się na wózku inwalidzkim, odbywające przejazd z lub bez osoby towarzyszącej,
 • niewidome, podróżujące bez przewodnika lub z psem przewodnikiem,
 • osoby które ukończyły 70 lat,
które nie posiadają ważnych dokumentów przewozu (biletu na przejazd), nie muszą zgłaszać się do konduktora w celu ich nabycia. Bilety kupują oni podczas kontroli dokumentów przewozu, nie płacąc za wydanie biletu w pociągu, o ile okażą stosowny dokument stwierdzający niepełnosprawność/wiek.

Pomoc na dworcach

Pomoc w poruszaniu się po dworcach (dotyczy dworców: Olsztyn Gł., Gorzów Wlkp., Ostrów Wlkp., Bydgoszcz Gł., Gdańsk, Gdynia Gł., Malbork, Elbląg, Katowice, Częstochowa Osobowa, Bielsko - Biała, Kraków Gł., Kielce, Poznań Gł., Warszawa Wileńska, Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście, Warszawa Wschodnia, Białystok, Lublin, Łódź Kaliska, Radom, Wrocław Gł.) osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej sprawności ruchowej oferuje również spółka PKP SA. Zgłoszenia przyjmowane są pod całodobowym numerem telefonu 22 474 13 13 lub adresem e-mail: cbdk@pkp.pl.

Podczas kontaktu należy podać: 1/ numer kontaktowy do osoby, dla której będzie świadczona pomoc, 2/ trasę, którą musi przebyć osoba niepełnosprawna, tj. miejsce spotkania i punkt docelowy, 3/ czas i miejsce spotkania z pracownikami dworca, czas odjazdu pociągu, miejsce docelowe podróży oraz inne niezbędne dane. Pomoc na dworcach jest świadczona przez pracowników ochrony dworca.

*******

Zgodnie z art. 19 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. osoby niepełnosprawne i o ograniczonej sprawności ruchowej są uprawnione do kupowania biletów bez dodatkowych opłat.

Zgodnie z art. 3 pkt 15 tego rozporządzenia za „osobę niepełnosprawną" lub „osobę o ograniczonej sprawności ruchowej" uznaje się każdą osobę, której możliwość poruszania się jest ograniczona podczas korzystania z usług przewoźnika na skutek:
 • jakiejkolwiek niepełnosprawności fizycznej (zmysłowej lub ruchowej, trwałej lub przejściowej),
 • upośledzenia lub niepełnosprawności umysłowej,
 • każdej innej przyczyny niepełnosprawności lub na skutek wieku
i której sytuacja wymaga specjalnej uwagi oraz dostosowania usług dostępnych dla wszystkich pasażerów do szczególnych potrzeb takiej osoby.
W związku z powyższym, wymienione osoby nie muszą zgłaszać obsłudze pociągu braku ważnego biletu na przejazd, a przy odprawie w pociągu wymienionych osób nie pobiera się opłaty za wydanie biletu w pociągu.

Nasza strona jest dostosowana do potrzeb osób z ograniczeniami zmysłu wzroku - wystarczy kliknąć przycisk "kontrast" w prawym górnym rogu, aby wyświetlić serwis w wersji o wysokim kontraście kolorów i uproszczonym układzie menu.