Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Wzajemne honorowanie biletów w pociągach KŚ i PR

 

Wzajemne honorowanie biletów w pociągach

Koleje Śląskie (KŚ) i Przewozy Regionalne (PR)

 

 

1. We wszystkich pociągach osobowych KŚ honorowane są następujące bilety PR na przejazd pociągiem REGIO:

·      REGIOkarnety (wydane na pociągi REGIO),

·      turystyczne (wydane na pociągi REGIO),

·      wydane wg taryfy RAZEM dla posiadaczy REGIOkarty rocznej, półrocznej i SENIOR  (z wyłączeniem biletów sieciowych, wydanych dla posiadaczy REGIOkart),

·      okresowe odcinkowe wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%).

Ponadto honorowane są bilety wydawane na pociągi REGIO w relacji wychodzącej poza obszar obsługiwany przez KŚ: 

·      jednorazowe wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%),

·      jednorazowe z oferty Ty i Raz, Dwa, Trzy wg taryfy normalnej z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%), 

UWAGA: bilety kombinowane (częściowo na pociąg REGIO i częściowo na pociąg interREGIO) na przejazd w relacjach wychodzących poza obszar obsługiwany przez KŚ, są honorowane w pociągach Spółki Koleje Śląskie, pod warunkiem, że na odcinku obsługiwanym przez KŚ wydane są na pociąg kategorii REGIO. 

 

W pociągach KŚ honorowane są również bilety PR na przewóz roweru, bagażu ręcznego oraz zwierząt pod opieką podróżnego wystawione do biletów na przejazd w takiej samej relacji.

 

2. Na odcinkach wspólnie obsługiwanych przez PR i KŚ (Katowice Szopienice Płd - Mysłowice, Częstochowa - Katowice Szopienice Płd, Katowice Szopienice Płd - Katowice, Częstochowa – Herby Stare, Nędza - Racibórz, Tarnowskie Góry - Kalety, Rybnik - Katowice), we wszystkich pociągach REGIO honorowane są następujące bilety KŚ: 

·      wydane wg oferty SilesiaWeekend,

·      okresowe odcinkowe miesięczne wg taryfy normalnej, z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%),

·      okresowe odcinkowe kwartalne wg taryfy normalnej,

·      okresowe odcinkowe miesięczne wydane wg oferty SENIOR 65+,

·      okresowe odcinkowe miesięczne  wydane wg oferty KŚ 26,

·      jednorazowe wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%).

W pociągach PR honorowane są również bilety KŚ na przewóz roweru, bagażu ręcznego oraz zwierząt pod opieką podróżnego wystawione do biletów na przejazd w takiej samej relacji.

 

3. W pociągach Spółki Koleje Śląskie personel pokładowy nie dokonuje odprawy na przejazd/przewóz pociągami uruchamianymi przez spółkę Przewozy Regionalne.

 

 

 

4. Przy ustalaniu opłaty za przejazd:

1)  częściowo pociągiem REGIO uruchamianym przez PR i pociągiem osobowym uruchamianym przez KŚ, w kasie biletowej  ustala się opłatę za łączną odległość taryfową całej drogi, na której odbywa się przewóz, z zastosowaniem postanowień Taryfy  przewozowej spółki Przewozy Regionalne,

2)  częściowo pociągiem osobowym uruchamianym przez KŚ i pociągiem REGIO uruchamianym przez PR: 

- w kasie biletowej - ustala się opłatę za łączną odległość taryfową całej drogi, na której odbywa się przewóz, z zastosowaniem postanowień Taryfy przewozowej spółki Przewozy Regionalne,

- w pociągu KŚ - wydaje się bilet na przejazd do stacji stycznej z adnotacją „Dalej pociągiem PR"; następnie w pociągu PR wydaje się dopłatę stanowiącą różnicę między ceną biletu obliczoną za odległość od stacji wyjazdu widniejącej na okazanym bilecie do stacji przeznaczenia, do której podróżny zamierza kontynuować przejazd pociągiem PR (z zastosowaniem indywidualnych uprawnień) a ceną okazanego biletu.

5. Stacje styczne z PR: 

Nędza, Racibórz, Gliwice, Lubliniec, Herby Stare, Kalety, Częstochowa, Częstochowa Raków, Poraj, Myszków, Zawiercie, Łazy, Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, Sosnowiec Gł., Katowice Szopienice Płd., Katowice, Mysłowice, Oświęcim, Bielsko Biała Gł., Tarnowskie Góry, Katowice Piotrowice, Rybnik.

 

6. W pociągach KŚ nie honoruje się: 

·      biletów wydanych z ulgą handlową (50%, 70%, 80% oraz z opłatą zryczałtowaną dla osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej),

·      biletów sieciowych, w tym również sieciowych wydanych na podstawie REGIOkart,

·      biletów zakupionych za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży, na przejazdy pociągami PR.

 

7. W pociągach REGIO nie honoruje się:

·      biletów wydanych z ulgą handlową (30%, 50%, 60%, 80% oraz z opłatą zryczałtowaną dla osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej) na przejazdy pociągami KŚ,

 

·      biletów zakupionych za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży, na przejazdy pociągami KŚ.