Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Wzajemne honorowanie biletów w pociągach KŚ i ČD

Wzajemne honorowanie biletów w pociągach
Koleje Śląskie (KŚ) i České dráhy (pl. Koleje Czeskie) (ČD)

Bilety KŚ honorowane w pociągach ČD: 
1. w klasie 2 wszystkich pociągów uruchamianych przez ČD na terenie Województwa Morawsko-Śląskiego:
  • Bilet sieciowy imienny dobowy, 
  • Bilet „SilesiaWeekend” wydany w relacji od lub do stacji Chałupki oraz od lub do stacji Cieszyn.
Uwaga! W pociągach ČD nie honoruje się biletów zakupionych za pośrednictwem
Internetowego Systemu Sprzedaży e-KŚ.

2. wydane w relacjach od lub do stacji Chałupki oraz od lub do stacji Cieszyn honorowane na odcinkach granicznych Chałupki – Bohumin i Cieszyn - Český Těšin (Czeski Cieszyn): 
  • Bilet „Rodzinny”, 
  • Bilet „SENIOR 65+”. 
Bilet na przewóz roweru do biletów na przejazd z ww. ofert wydawany jest zgodnie z warunkami krajowymi i honorowany wraz z biletem na przejazd.

Bilety ČD honorowane w pociągach :
1. we wszystkich pociągach uruchamianych przez KŚ:
  • Weekendowy bilet grupowy + Polska
Bilet ten jest ważny w sobotę lub w niedzielę, zawsze do godz. 24:00 danego dnia. Bilet może być wydany maksymalnie dla 5 podróżnych, przy czym max. dla 2 podróżnych w wieku powyżej 15 lat. Bilet jest ważny w Czechach we wszystkich pociągach ČD w klasie 2, na wskazanym obszarze zgodnie z wariantem określonym na bilecie (wariant sieciowy lub regionalny).
Do przewozu roweru wydawany jest: Weekendowy bilet grupowy + Polska kolo/rower. 

  • Bilet całodobowy + Polska
Bilet jest ważny 1 dzień, zawsze do godz. 24:00 danego dnia. Z biletu może skorzystać tylko jedna osoba, bez względu na wiek. Bilet jest ważny w Czechach we wszystkich pociągach ČD w klasie 2, na wskazanym obszarze zgodnie z wariantem określonym na bilecie (wariant sieciowy lub regionalny).
Do przewozu roweru wydawany jest: Bilet całodobowy + Polska kolo/rower. 

2. w pociągach uruchamianych przez KŚ i ČD na odcinkach granicznych Bohumin – Chałupki oraz Český Těšin (Czeski Cieszyn) - Cieszyn: 
  • Grupowy bilet weekendowy
 Bilet ten jest ważny w sobotę lub w niedzielę, zawsze do godz. 24:00 danego dnia. Bilet może być wydany maksymalnie dla 5 podróżnych, przy czym max. dla 2 podróżnych w wieku powyżej 15 lat. Bilet jest ważny na odcinkach Bohumin – Chałupki oraz Český Těšin (Czeski Cieszyn) – Cieszyn. 

  • Bilet całodobowy
Bilet jest ważny 1 dzień, zawsze do godz. 24:00 danego dnia. Bilet może być wydany dla jednej osoby, bez względu na wiek. Bilet jest ważny na odcinkach Bohumin – Chałupki oraz Český Těšin (Czeski Cieszyn) – Cieszyn. 


Bilet na przewóz roweru do biletu na przejazd z ww. ofert wydawany jest zgodnie z warunkami krajowymi i honorowany wraz z biletem na przejazd na ww. odcinkach granicznych.