Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Wzajemne honorowane biletów w pociągach KŚ i IC w sytuacjach awaryjnych

Wzajemne honorowanie biletów w pociągach
Koleje Śląskie (KŚ) i PKP Intercity (PKP IC) 


 Wzajemne honorowanie biletów występuje w przypadkach: 
1) nieplanowego odwołania pociągu (wynikającego z przyczyn innych niż zmiana rozkładu jazdy); 
2) przewidywanego opóźnienia pociągu przekraczającego 40 minut; 
3) utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy. 

Na podstawie uzyskanego od upoważnionego pracownika (np. kasjera biletowego, pracownika drużyny konduktorskiej, informatora) odpowiedniego poświadczenia o opóźnieniu pociągu, odwołaniu pociągu lub utracie połączenia, podróżny może: 
1) odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez drugiego przewoźnika do stacji docelowej wskazanej na bilecie, 
2) powrócić do stacji wyjazdu pociągiem uruchamianym przez drugiego przewoźnika. 

Podróżny posiadający bilet na przejazd pociągiem uruchamianym przez KŚ zamierzający odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez PKP IC może zająć wolne miejsce do siedzenia wyłącznie do czasu zgłoszenia się osoby posiadającej bilet ze wskazaniem tego miejsca. 

Regulacja ta nie obowiązuje przy przejazdach pasażerów KŚ w: 
1) pociągach międzynarodowych, 
2) wagonach klasy 1, 
3) wagonach sypialnych (WL) i z miejscami do leżenia (Bc), 
4) pociągach Express InterCity Premium.