Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Ulga dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych

Ulga 50% dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych 
obowiązuje od 1 lutego 2016 r. 

1. Uprawnieni

Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych wymienieni w Ustawie z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. 2015, poz. 693). 

2. Zakres ważności

Osoby wymienione w ust. 1 uprawnione są do przejazdów z ulgą 50% we wszystkich pociągach KŚ przewidzianych w rozkładzie jazdy na podstawie biletów jednorazowych. 

3. Warunki stosowania

Osoby wymienione w ust. 1 odbywają przejazdy na podstawie ulgowych biletów wraz z Legitymacją działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych. 

4. Opłaty

1) Ceny biletów uzależnione są od odległości przejazdu. 
2) Bilety wydawane są z zastosowaniem Tabeli opłat za bilety jednorazowe na przejazd „tam” z ulgą handlową 50%.


 

Za
odległość

Ceny biletów

Cena brutto

PTU

Cena netto

w km

w złotych

do 5

1,90

0,14

1,76

6 - 10

2,10

0,16

1,94

11 -  15

2,60

0,19

2,41

16 -  20

3,10

0,23

2,87

21 - 25

3,60

0,27

3,33

26 - 30

4,10

0,30

3,80

31 - 35

4,60

0,34

4,26

36 - 40

5,20

0,39

4,81

41 - 45

5,70

0,42

5,28

46 - 50

6,00

0,44

5,56

51 - 55

6,70

0,50

6,20

56 - 60

7,10

0,53

6,57

61 - 70

7,60

0,56

7,04

71 - 80

8,10

0,60

7,50

81 - 90

9,10

0,67

8,43

91 - 100

9,50

0,70

8,80

101 - 110

9,75

0,72

9,03

111 - 120

10,00

0,74

9,26

121 - 140

10,75

0,80

9,95

141 - 160

11,00

0,81

10,19

161 - 180

11,50

0,85

10,65

181 - 200

11,75

0,87

10,88

201 - 220

12,00

0,89

11,11

221 - 240

12,25

0,91

11,34

241 - 260

12,50

0,93

11,57Cena biletu na przejazd „tam i z powrotem” stanowi dwukrotność ceny na przejazd „tam”. 

5. Inne 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie (RPO-KŚ), Taryfy przewozowej (TP-KŚ) oraz Cennika usług przewozowych (C-KŚ).WZÓR LEGITYMACJI DZIAŁACZA OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ LUB OSOBY 
REPRESJONOWANEJ Z POWODÓW POLITYCZNYCH 


 Legitymacja w układzie poziomym, w postaci karty o wymiarach 85 mm × 54 mm, o krawędziach zaokrąglonych, wykonana z tworzywa sztucznego. 

Awers legitymacji1. Tło w kolorze jasnokremowym. 
2. Przy lewej i prawej krawędzi są umieszczone flagi państwowe biało-czerwone na tle pionowych pasów utworzonych z pionowych linii w układzie fal i przejścia tonalnego od szarego do kremowego. 
3. Na środku szary kontur orła pochodzący z godła Rzeczypospolitej Polskiej, otoczony czterema elementami w formie grupy składającej się z trzech nałożonych na siebie i uproszczonych geometrycznie liści. 
4. Na środku czarny majuskułowy napis „LEGITYMACJA” oraz powielony szary tekst jako efekt cienia napisu. Poniżej tekstu ciemnoszara linia pozioma. 
5. Pod ciemnoszarą linią miejsce na dokonanie wpisu o ustawowym statusie posiadacza legitymacji – alternatywny napis: „działacza opozycji antykomunistycznej” albo „osoby represjonowanej z powodów politycznych”, albo „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych”.   


Rewers legitymacji1. Tło w kolorze jasnokremowym. 
2. W lewym górnym rogu znajduje się miejsce przeznaczone na umieszczenie zdjęcia posiadacza legitymacji. 
3. Na środku znajduje się tekst czarną czcionką: 
   - „Legitymacja nr” – obok miejsce na dokonanie wpisu kolejnego numeru legitymacji, 
   - poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu imienia posiadacza legitymacji, 
   - poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu nazwiska posiadacza legitymacji, 
   - poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu daty urodzenia posiadacza legitymacji, 
   - poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu o alternatywnej treści: „był działaczem opozycji antykomunistycznej” albo „był osobą represjonowaną z powodów politycznych”, albo „był działaczem opozycji antykomunistycznej i osobą represjonowaną z powodów politycznych”. 
4. W prawym górnym rogu znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej, otoczone szarym cieniem. 
5. W lewym dolnym rogu znajduje się fragment wizerunku orła z godła państwowego w kolorze kremowym nieznacznie ciemniejszym od tła, wykonane szarym konturem.
6. W prawym dolnym rogu znajduje się tekst czarną czcionką: 
   - „Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”, 
   - poniżej znajduje się miejsce na podpis,
   - poniżej znajduje się tekst „Warszawa,” oraz miejsce na dokonanie wpisu daty wydania legitymacji.