Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Taryfa Przewozowa

Taryfa przewozowa Kolei Śląskich:

Na mocy §5 pkt. 2 Karty Praw Pasażera, przyjętej przez Urząd Transportu Kolejowego, zwalnia się z opłaty dodatkowej za wystawienie biletu podróżnych odbywających przejazd z rowerem: Pasażer za przejazd z rowerem obowiązany jest do uiszczenia przewoźnikowi kolejowemu ceny biletu oraz opłaty za przewóz roweru, zgodnie z cennikiem tego przewoźnika kolejowego. Pasażer, który nie zakupił biletu przed odjazdem pociągu i nie zgłosił się niezwłocznie po wejściu do pociągu do kierownika pociągu, konduktora lub innej osoby od której można zakupić bilet, nie jest obowiązany do uiszczenia przewoźnikowi kolejowemu opłaty za wydanie biletu ani opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu. Przewoźnik kolejowy nie może odmówić osobie podróżującej z rowerem wystawienia biletu w pociągu ani żądać, aby osobie tej towarzyszyła inna osoba.

Pliki do pobrania

Taryfa przewozowa Kolei Śląskich obowiązująca od 01.07.2015 r. (TP-KŚ)