Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Ważne informacje

Zima – okres wzmożonych utrudnień


Zimą, z przyczyn niezależnych od przewoźnika, ilość utrudnień w ruchu kolejowym jest większa. W związku z tym Koleje Śląskie informują, że w sytuacjach awaryjnych (np. oblodzona sieć trakcyjna, zanik napięcia w sieci trakcyjnej) podstawiane w rzeczywistości pojazdy mogą być inne (np. krótsze, starsze) od tych zaplanowanych.

Przewoźnik dokonuje wszelkich starań, aby minimalizować niedogodności (np. kierując pociągi trasą objazdową, uruchamiając zastępczą komunikację autobusową, komunikując ze sobą połączenia). W dobie nasilonych trudnych warunków atmosferycznych, czasem za cenę mniejszego komfortu podróży, priorytetem pracowników Kolei Śląskich pozostaje zapewnienie możliwości przejazdu.

 

Jaki bagaż mogę przewieźć za darmo, a za co muszę zapłacić?


Podróżny posiadający ważny bilet na przejazd pociągiem KŚ, może zabrać ze sobą i przewieźć bezpłatnie jako bagaż podręczny - łatwo przenośne rzeczy, które nie mogą powodować zanieczyszczenia lub uszkodzenia wagonu, a także nie mogą narażać na szkodę osób trzecich lub ich mienia. Dla rozmieszczenia tych rzeczy podróżny ma prawo rozporządzać przestrzenią nad i pod miejscem, które zajmuje. Nadzór nad przewożonym bagażem podręcznym musi sprawować sam.

Bezpłatnie można przewieźć również: wózek dziecięcy przeznaczony dla podróżującego dziecka, jedną parę nart lub deskę snowboardową, jeden złożony i opakowany rower, instrument muzyczny, sztalugi, duże teczki rysunkowe, a także wózek lub fotel inwalidzki, z którego korzysta w czasie podróży osoba niepełnosprawna.

Za przewóz rzeczy pod opieką podróżnego, które nie spełniają powyższych wymogów pobierana jest opłata  zryczałtowana, niezależna od odległości taryfowej. Można ją znaleźć w Cenniku. Za brak dokumentu poświadczającego wniesienie opłaty na przewóz tych rzeczy grozi kara w postaci opłaty dodatkowej.

 

Jak przewieźć rower?


Do pociągu Kolei Śląskich można zabrać ze sobą jeden nieopakowany  i niezłożony rower. Jednak musimy wykupić dla niego osobny bilet, którego wartość jest określona w Cenniku opłat.  Można tego dokonać w punkcie odprawy, w systemie internetowej sprzedaży biletów e-KŚ, albo w pociągu u personelu pokładowego. Kto zamierza częściej przewozić rower w pociągu może w kasach Kolei Śląskich kupić od razu bilet miesięczny. Bilet miesięczny na rower jest biletem sieciowym, ważnym łącznie lub do okazanego biletu na przejazd, a jego cena wynosi 60 zł.

Osoba podróżująca z rowerem nie ma obowiązku zgłaszania w pociągu braku ważnego biletu na przejazd/przewóz. Odprawy tych osób w pociągach dokonuje się w trakcie kontroli bez pobierania opłaty za wydanie biletu w pociągu.

Natomiast nieodpłatnie można przewieźć jeden złożony, opakowany rower.


Chcę przewieźć psa lub inne zwierzę domowe.


Przewóz psa (nie więcej niż jednego, bez względu na wielkość) pod opieką dorosłego podróżnego, jest dozwolony, pod warunkiem, że pies nie zachowuje się agresywnie i nie zakłóca spokoju, jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec, posiada ważny bilet na przewóz psa oraz aktualne zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie. Pies nie może zajmować miejsca do siedzenia, a jego opiekun musi zadbać o czystość i porządek miejsca, w którym go przewozi.

Uwaga! Na przejazd z psem muszą zgodzić się pozostali pasażerowie. Jeśli zaprotestują należy się przesiąść do przedziału dla podróżnych z większym bagażem, lub nawet opuścić pociąg. Zgoda podróżnych nie jest wymagana w przypadku przewozu zwierząt w przedziałach dla podróżnych z większym bagażem, psów będących przewodnikami, bądź asystentami osób niepełnosprawnych, czy psów służbowych z opiekunem. 

Jeżeli pies (lub inne zwierzątko domowe) jest mały, można go umieścić w odpowiednim pojemniku, klatce, lub koszu i wtedy traktowanym jako bagaż podręczny. W takim przypadku za jego przewóz nie pobiera się żadnych opłat.

Natomiast jeśli pies nie odbywa przejazdu w pojemniku, należy wykupić dla niego bilet z opłatą zryczałtowaną określoną w Cenniku.


 Nie wykorzystałem biletu, czy mogę go oddać i odzyskać pieniądze?


Warunkiem zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet na przejazd jest uzyskanie przez podróżnego odpowiedniego poświadczenia tego biletu.

W razie całkowitej rezygnacji z przejazdu należy zatem w terminie ważności biletu zgłosić się w punkcie odprawy na stacji wyjazdu lub w punkcie, w którym dokonano jego zakupu. Natomiast jeśli już rozpoczęliśmy podróż, ale nie zamierzamy jej kontynuować do celu, trzeba jeszcze w pociągu zgłosić się do personelu pokładowego, który na naszym bilecie zamieści odpowiednie poświadczenie.

Zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet dokonuje punkt odprawy, na podstawie oryginału biletu przekazanego przez podróżnego. Zwrotu należności za niewykorzystany bilet, odpowiednio poświadczony, dokonuje punkt odprawy prowadzący sprzedaż danego rodzaju biletów -- w terminie do trzech miesięcy, licząc od pierwszego dnia ważności biletu.

Za całkowicie niewykorzystany bilet zwraca się zapłaconą należność, po potrąceniu odstępnego, a za częściowo niewykorzystany -- różnicę między zapłaconą należnością a należnością przypadającą za faktyczne świadczenie.

Zwrot należności za bilet, do którego wystawiono fakturę VAT, może być dokonany w terminie do trzech miesięcy w dowolnym punkcie odprawy KŚ prowadzącym sprzedaż biletów danego rodzaju, licząc od pierwszego dnia ważności biletu, wyłącznie pod warunkiem przedłożenia go łącznie z fakturą VAT. W takim wypadku punkt odprawy wydaje fakturę korygującą. W innych przypadkach zwrotu należności można dochodzić w drodze reklamacji na zasadach określonych w § 25.

Zwrotu należności za niewykorzystany bilet opłacony kartą płatniczą, dokonuje wyłącznie punkt odprawy wyposażony w urządzenie do odczytu kart płatniczych i tylko za pośrednictwem karty, którą dokonano zapłaty -- pod warunkiem przedłożenia dowodu sprzedaży wydanego przy jego zakupie. Zwrot należności gotówką nie jest dozwolony.


 Chcę zwrócić bilet miesięczny odcinkowy/ liniowy


Za całkowicie niewykorzystany bilet na przejazdy wielokrotne, zwrócony przed rozpoczęciem terminu ważności, zwraca się zapłaconą należność, po potrąceniu odstępnego.

Za częściowo niewykorzystany bilet:


 • okresowy odcinkowy:
  • miesięczny - zwrócony nie później niż dziesiątego dnia ważności,
  • kwartalny - zwrócony nie później niż przed upływem trzydziestego dnia ważności,
 • liniowy miesięczny - zwrócony nie później niż dziesiątego dnia ważności,

 • sieciowy:
  •  miesięczny - zwrócony nie później niż dziesiątego dnia ważności,
  •  półroczny i roczny - zwrócony nie później niż przed upływem 1/3 terminu ważności, zwraca się należność proporcjonalną do czasu, w jakim nie mógł być wykorzystany.

  Za częściowo niewykorzystane ww. bilety należności zwracane są po potrąceniu odstępnego.


   

  Zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet dokonuje punkt odprawy, 
  na podstawie oryginału biletu przekazanego przez podróżnego.

   


  Co to są opłaty dodatkowe?


  Opłaty dodatkowe to opłaty potocznie zwane „karami" lub „mandatami", pobierane w razie stwierdzenia w trakcie kontroli w pociągu,:

   - braku odpowiedniego dokumentu przewozu,

   - braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,

   - niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia przepisów o ich przewozie,

   - spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu.

  Opłaty te są określone w Cenniku i wynikają z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20.01.2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.