Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Władze

Jedynym właścicielem spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. jest Województwo Śląskie. Dzięki temu Marszałek Województwa ma pełny wpływ na funkcjonowanie spółki, co pomaga w sprawnym zarządzaniu i rozwoju. Dzięki takiemu nadzorowi przedsiębiorstwo wykonuje swoje zadania efektywnie, tanio i solidnie, z pożytkiem dla pasażera.

  

Bezpośredni nadzór nad działalnością spółki sprawuje Rada Nadzorcza w składzie:

  

dr Ewa Chorowska-Kasperlik – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Sławomir Litwińczyk – Członek Rady Nadzorczej

dr Liwiusz Laska - Członek Rady Nadzorczej
dr Adam Stach - Członek Rady Nadzorczej

Marek Tulaja - Członek Rady Nadzorczej

  

Zarząd stanowią:


Wojciech Dinges - Prezes Zarządu  

Renata Szczygieł - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Dariusz Pękosz - Wiceprezes Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych