Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

O Spółce

Koleje Śląskie Sp. z o.o. to śląski przewoźnik kolejowy, który realizację przewozów pasażerskich rozpoczął 1 X 2011 r.


Założycielem i właścicielem Kolei Śląskich jest województwo śląskie, które powołując 17 II 2010 r. nową spółkę, zamierzało wzmocnić ofertę przewozową na terenie województwa śląskiego i zachęcić mieszkańców do częstszego korzystania z komunikacji publicznej.

Tym samym głównymi celami Kolei Śląskich stało się:
  • budowanie sprawnego systemu kolejowej komunikacji regionalnej;
  • rozwijanie nowoczesnej komunikacji publicznej na terenie województwa śląskiego;
  • ciągłe doskonalenie i podnoszenie standardów w dziedzinie bezpieczeństwa transportu publicznego;
  • integrowanie komunikacji publicznej;
  • popularyzowanie lokalnej kolei aglomeracyjnej;
  • poszerzanie i unowocześnianie posiadanego taboru.

Od października 2011 roku Koleje Śląskie są członkiem UITP (Union Internationale des Transport Publics) -- Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Publicznego z siedzibą w Brukseli, która zrzesza przewoźników, władze publiczne i instytuty badawcze związane z szeroko pojętym transportem zbiorowym w celu współpracy i wymiany doświadczeń. Należy do niej około 3 400 członków z 92 krajów.

Przedmiot działalności Kolei Śląskich sp. z o.o. obejmuje między innymi:
  • regionalne przewozy osób i rzeczy oraz świadczenie usług związanych z przewozem;
  • działalność usługową związaną z taborem kolejowym.

Naszymi aspiracjami są osiągnięcie trwałego statusu największego przewoźnika pasażerskiego na obszarze województwa śląskiego oraz stałe zapewnianie najwyższej jakości świadczonych usług.