Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Automaty Vendingowe

Automaty vendingowe zostały wprowadzone w Kolejach Śląskich w marcu 2012 roku na 5 zmodernizowanych pojazdach EN57 AKŚ. Wówczas było to pionierskie przedsięwzięcie na polskim rynku. 

Obecnie ze względu na rezygnację WARS z utrzymywania urządzeń, automaty są sukcesywnie demontowane. Pozyskaną w ten sposób przestrzeń Koleje Śląskie planują zagospodarować na dodatkowe miejsca do przewożenia rowerów.