Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Ogłoszenia

14.01.2016


5 stycznia br. Koleje Śląskie z sukcesem zakończyły czteromiesięczny proces recertyfikacji (przedłużenia ważności certyfikatu bezpieczeństwa cz. A i cz. B), otrzymując:


Uzyskanie przedłużenia ważności certyfikatów bezpieczeństwa stanowi potwierdzenie, iż Spółka Koleje Śląskie posiada odpowiednie regulacje wewnętrzne i wdrożone procedury, które zapewniają bezpieczne prowadzenie działalności przewozowej pasażerskiego przewoźnika kolejowego.

  02.11.2015


Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji na okaziciela.


  

23.10.2015

 

Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. publikuje "Sprawozdanie z realizacji norm jakości za rok 2014"

 

 
 

01.10.2015

 

Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji na okaziciela.

  

 

21.08.2015

 

Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. publikuje Procedurę P-20 „Procedura wydawania Świadectwa Maszynisty w Spółce Koleje Śląskie" wchodzącej w skład Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem wer.1.3.5. ustanowionego w KSL.

 

  


14.07.2015

Niniejszym Koleje Śląskie Spółka z o.o z siedzibą w Katowicach, ul. Wita Stwosza 7 publikuje ogłoszenie w przedmiocie przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. za 2015r. 


 

 
 

 

25.03.2015

Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. wdrożyła System Zarządzania Jakością.

 

 

 


  


27.11.2014

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do Regulaminu w Konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Kolei Śląskich Sp. z o. o. 

 
 

 

10.11.2014

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o Konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Kolei Śląskich Sp. z o. o.

 

  18.07.2014

Niniejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. publikuje ogłoszenie w przedmiocie przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sporządzenie opinii wraz z raportem w terminie do 30.04.2015 r.


Załączniki:

 

 

  

 

04.07.2014

Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. niniejszym przedstawia Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za rok 2013.


 

 


 

  

02.12.2013

Niniejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. publikuje ogłoszenie w przedmiocie przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz sporządzenia opinii wraz z raportem w terminie do 30.04.2014 r. 


Załączniki:

 

 

  

31.10.2013

Niniejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. publikuje ogłoszenie w przedmiocie sprzedaży zużytych wstawek hamulcowych w ilości 15 ton na podstawie Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.


Załączniki:

 

 

  

01.10.2013

Niniejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. publikuje ogłoszenie w przedmiocie sprzedaży zużytych wstawek hamulcowych w ilości 15 tok na podstawie Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.


Załączniki: 

 

 

  

29.08.2013

Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. niniejszym przedstawia Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za rok 2012.

 

   

24.07.2013

Niniejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. publikuje ogłoszenie w przedmiocie sprzedaży 24 sztuk zużytych stalowych zestawów kołowych na podstawie Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach


Załączniki: 

 

 

 

  

24.07.2013

Niniejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. publikuje ogłoszenie w przedmiocie sprzedaży 5 sztuk przenośnych modułów kasowych na podstawie Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.


Załączniki: 

 

 

 

  

27.06.2013

Niniejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. publikuje ogłoszenie w przedmiocie sprzedaży 24 sztuk zużytych stalowych zestawów kołowych na podstawie Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.


Załączniki: 


27.06.2013

Niniejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. publikuje ogłoszenie w przedmiocie sprzedaży 5 sztuk przenośnych modułów kasowych na podstawie Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.


Załączniki: