Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Przejazd z rowerem

 

Przejazd z rowerem w pociągach Kolei Śląskich

 

  • Odpłatnie podróżny może przewieźć jeden niezłożony i nieopakowany rower.

  • Przewóz roweru w pociągach KŚ nie może utrudniać przejazdu innym podróżnym, narażać na szkodę osób trzecich lub ich mienia, a także nie może powodować zanieczyszczenia i uszkodzenia wagonu.

  • Rower powinien być przewożony w pociągu w części przystosowanej do przewozu rowerów lub w wyznaczonym miejscu, dla podróżnych z większym bagażem ręcznym.

  • Przewóz odbywa się pod nadzorem podróżnego.

  • Osoba podróżująca z rowerem nie ma obowiązku zgłaszania braku ważnego biletu na przejazd/przewóz. Odprawy tych osób w pociągach uruchamianych przez spółkę Koleje Śląskie dokonuje się w trakcie kontroli bez pobierania opłaty za wydanie biletu w pociągu.

  • Na odpłatny przewóz roweru wydaje się:
    • bilet z ceną zryczałtowaną – łącznie lub do okazanego biletu na przejazd. Bilet jest ważny łącznie z biletem na przejazd do którego został wydany,
    • bilet sieciowy miesięczny – ważny w pociągach uruchamianych przez przewoźnika KŚ – wystawiany imiennie dla osoby, która zamierza przewieźć rower.