Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Archiwum 2011

22.12.2011 - Ogłoszenie

Niniejszym publikujemy Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante informujące o wszczęciu procedury na dostawę w formie zakupu czternastu dwuczłonowych kolejowych składów spalinowych KS/ZP/40/2011 w trybie z wolnej ręki:

Ogłoszenie ex ante (PDF, 130 KB)

 

21.10.2011 - Dostawa w formie najmu dwóch lokomotyw elektrycznych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę w formie najmu 2 (dwóch) lokomotyw elektrycznych dla Kolei Śląskich sp. z o.o. (KS/ZP/29/2011).

Dostawa w formie najmu 2 (dwóch) lokomotyw elektrycznych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. Sygnatura sprawy: KS/ZP/29/2011 (PDF, 129 KB)

 

25.10.2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę w formie najmu dwóch lokomotyw elektrycznych dla Kolei Śląskich sp. z o.o.

SIWZ - Dostawa w formie najmu 2 lokomotyw elektrycznych (PDF, 498 KB)

 

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę w formie najmu dwóch lokomotyw elektrycznych dla Kolei Śląskich sp. z o.o.

Zalaczniki do SIWZ - Dostawa w formie najmu 2 lokomotyw elektrycznych (DOCX, 25 KB)

23.11.2011

Wyjaśnienia Zamawiającego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę w formie najmu dwóch lokomotyw elektrycznych dla Kolei Śląskich sp. z o.o.

Wyjaśnienia do SIWZ - Dostawa w formie najmu 2 lokomotyw elektrycznych (PDF, 48 KB)

24.11.2011

Dalsze wyjaśnienia Zamawiającego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę w formie najmu dwóch lokomotyw elektrycznych dla Kolei Śląskich sp. z o.o.

Dalsze wyjaśnienia do SIWZ - Dostawa w formie najmu 2 lokomotyw elektrycznych (PDF, 388 KB)

28.11.2011

W dniu dzisiejszym publikujemy dalsze wyjaśnienia Zamawiającego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę w formie najmu dwóch lokomotyw elektrycznych dla Kolei Śląskich sp. z o.o.

Dalsze wyjaśnienia do SIWZ - Dostawa w formie najmu 2 lokomotyw elektrycznych (PDF, 68 KB)

 

14.12.2011

W dniu dzisiejszym publikujemy Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę w formie najmu dwóch lokomotyw elektrycznych dla Kolei Śląskich sp. z o.o.:

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę w formie najmu dwóch lokomotyw elektrycznych dla Kolei Śląskich sp. z o.o. (PDF, 246 KB)

 

 

29.08.2011 - Ogłoszenie

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O.

podzielona na odrębnie oceniane części:
A. MEBLE BIUROWE DO KAS WEDŁUG LOKALIZACJI WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
B. MEBLE BIUROWE I ANEKSY KUCHENNE DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO W KATOWIACH ORAZ ŁAZACH

SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/16/2011

Ogłoszenie (PDF) - pobierz
SIWZ ZP.KS.16.2011 (PDF) - pobierz

01.09.2011

W dniu dzisiejszym publikujemy odpowiedzi na pytania Wykowawców. Dokument w formacie PDF do pobrania tutaj.

 

08.09.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę wraz z montażem i ustawieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego mebli dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Dokument w formacie PDF do pobrania tutaj.

 

10.06.2011 - Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na dostawę w formie leasingu finansowego 5 (pięciu) Elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich sp. z o.o. (KS/ZP/6/2011).

Treść ogłoszenia w formacie PDF do pobrania tutaj.

 

15.06.2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie PDF do pobrania tutaj;

Formularz oferty w formacie DOCX do pobrania tutaj.

 

27.06.2011

W dniu dzisiejszym zamieszczamy wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokument w formacie PDF do pobrania tutaj.

 

14.07.2011

W dniu dzisiejszym zamieszczamy następujące dokumenty:

  • wyjaśnienia Zamawiającego w postępowaniu na dostawę w formie leasingu 5 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych; dokument w formacie PDF do pobrania tutaj;
  • ujednolicony tekst Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; dokument w formacie PDF do pobrania tutaj;
  • zmieniony formularz oferty; dokument w formacie DOCX do pobrania tutaj.

 

26.07.2011

W dniu dzisiejszym zamieszczamy wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokument w formacie PDF do pobrania tutaj.

 

30.08.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę w formie leasingu 5 (pięciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

Treść zawadomienia w formacie PDF do pobrania tutaj.