Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Archiwum 2012

27.12.2012

 W dniu dzisiejszym publikujemy zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem na świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. w zakresie ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, nr sprawy: KS/ZP/52/2012."

  Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF 104KB)  

 

28.11.2012

 W dniu dzisiejszym publikujemy zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę w formie leasingu finansowego spalinowych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich sp. z o.o. KS/ZP/37/2012.

  Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF 318KB)  

 


26.11.2012

 W dniu dzisiejszym publikujemy zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy 8 (ośmiu) spalinowych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich sp. z o.o. KS/ZP/47/2012.

  Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF 274KB)  

 


23.11.2012

 W dniu dzisiejszym publikujemy zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy 50 (pięćdziesięciu) wagonów osobowych dla Kolei Śląskich sp. z o.o. (KS/ZP/41/2012).

  Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF 265KB)  

 


20.11.2012

 W dniu dzisiejszym publikujemy zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę w formie najmu 15 wagonów osobowych wraz z rezerwą taborową dla Kolei Śląskich sp. z o.o. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. KS/ZP/45/2012

  Zawiadomienie Zamawiającego (PDF 273KB)  

 


19.11.2012

 W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie leasingu finansowego spalinowych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. Nr postępowania KS/ZP/37/2012

  Wyjaśnienia Zamawiającego (PDF 551KB)  

 

16.11.2012

 W dniu dzisiejszym zamieszczamy wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu na dzierżawę 8 spalinowych zespołów trakcyjnych KS/ZP/47/2012.

  Wyjaśnienia Zamawiającego (PDF 970KB)  

  Załącznik do SIWZ (DOC 76KB)  


 15.11.2012

 W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie leasingu finansowego spalinowych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. Nr postępowania KS/ZP/37/2012.

  Wyjaśnienia Zamawiającego (PDF 655KB)  

 

 14.11.2012

 W dniu dzisiejszym publikujemy wyjaśnienia do SIWZ na dostawę w formie dzierżawy spalinowych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich, nr sprawy: KS/ZP/47/2012.

  Wyjaśnienia Zamawiającego (PDF 240KB)  

 

 13.11.2012

 W dniu dzisiejszym zamieszczamy wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem na świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Koleje Śląskie Sp. z o.o. w zakresie ubezpieczenia casco pojazdów szynowych (KS/ZP/52/2012).

  Wzór wniosku (DOC 113KB)  

 

 09.11.2012

 W dniu dzisiejszym publikujemy zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę w formie najmu 15 lokomotyw elektrycznych wraz z obsługą przez 40 maszynistów oraz z wykonaniem usług dodatkowych dla Kolei Śląskich sp. z o.o. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

  Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF 325KB)  

 

 09.11.2012

 W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy 15 wagonów osobowych wraz z rezerwą taborową dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/45/2012.

  Wyjaśnienia do SIWZ (PDF 614 kB)

 

 09.11.2012

 W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy 15 wagonów osobowych wraz z rezerwą taborową dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/45/2012.

  Wyjaśnienia do SIWZ (PDF 505 kB)

 

 08.11.2012

 W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie leasingu finansowego spalinowych zespołów trakcyjnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o. (KS/ZP/37/2012).

  Wyjaśnienia do SIWZ (PDF 248 kB)

 

 07.11.2012

 W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do SIWZ na dostawę w formie dzierżawy 50 (pięćdziesięciu) wagonów osobowych dla Kolei Śląskich sp. z o.o. (KS/ZP/41/2012).

  Wyjaśnienia do SIWZ (PDF 2MB)

 

06.11.2012

 W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy 15 wagonów osobowych wraz z rezerwą taborową dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. (KS/ZP/45/2012).

  Wyjaśnienia do SIWZ (PDF 1.67MB)

 

06.11.2012

 W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie leasingu finansowego spalinowych zespołów trakcyjnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o. (KS/ZP/37/2012).

  Wyjaśnienia do SIWZ (PDF 355KB)

  Deklaracja (PDF 177KB)  


 31.10.2012

 W dniu dzisiejszym publikujemy wyjaśnienia treści SIWZ na dostawę w formie najmu 15 lokomotyw elektrycznych wraz z obsługą przez 40 maszynistów oraz z wykonaniem usług dodatkowych (KS/ZP/44/2012).

  Wyjaśnienia do SIWZ (PDF 220KB)  

  

31.10.2012

 W dniu dzisiejszym publikujemy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy oraz wykup po zakończeniu okresu dzierżawy 2 (dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o.

  Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF 293KB)  

  

31.10.2012

 W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje sprostowanie do treści SIWZ w postępowaniu na dostawę w dzierżawy 15 wagonów osobowych wraz z rezerwą taborową dla Kolei Śląskich Sp. z o.o KS/ZP/45/2012.

  Sprostowanie do SIWZ (PDF 333KB)  

  

31.10.2012

 W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie leasingu finansowego spalinowych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/37/2012.

  Wyjaśnienia do SIWZ (PDF 206KB)  


  29.10.2012

 W dniu dzisiejszym publikujemy wyjaśnienia do SIWZ na dostawę w formie dzierżawy ośmiu spalinowych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich, nr sprawy: KS/ZP/47/2012.

  Wyjaśnienie do SIWZ (PDF 77KB)  

 Załącznik nr.1 (PDF 26KB)  

 Załącznik nr.2 (PDF 26KB)  


29.10.2012

 W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie leasingu finansowego spalinowych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/37/2012.

 Wyjaśnienie do SIWZ (PDF 55KB)  24.10.2012

 W dniu dzisiejszym publikujemy ogłoszenia o wszczęciu postępowania na świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Koleje Śląskie Sp. z o.o. w zakresie ubezpieczenia casco pojazdów szynowych KS/ZP/52/2012.

 Treść ogłoszenia (PDF 149KB)24.10.2012

 W dniu dzisiejszym publikujemy kolejne wyjaśnienia treści SIWZ na dostawę w formie najmu 15 lokomotyw elektrycznych wraz z obsługą przez 40 maszynistów oraz z wykonaniem usług dodatkowych (KS/ZP/44/2012).

 Wyjaśnienia do SIWZ (PDF 84KB)

 

23.10.2012

 W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie leasingu finansowego spalinowych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/37/2012.

 Wyjaśnienia Zamawiającego do SIWZ (PDF 747kB)

 Załącznik nr 1 odpowiedź na pytanie nr 3 (PDF 20kB)

 Załącznik nr 2 odpowiedź na pytanie nr 5 (PDF 812kB)

 Załącznik nr 3 odpowiedź na pytanie nr 6 (PDF 19kB)

 

 22.10.2012

 W dniu dzisiejszym publikujemy wyjaśnienia treści SIWZ na dostawę w formie najmu 15 lokomotyw elektrycznych wraz z obsługą przez 40 maszynistów oraz z wykonaniem usług dodatkowych (KS/ZP/44/2012).

 Wyjaśnienia do SIWZ (PDF 1MB)


18.10.2012

 W dniu dzisiejszym publikujemy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na dzierżawę 8 (ośmiu) spalinowych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. (KS/ZP/47/2012).

 Treść SIWZ (PDF 609kB)

  

16.10.2012

 W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie leasingu finansowego spalinowych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/37/2012.

 Wyjaśnienia do SIWZ (PDF 2,94MB)

 Wzór zagłówka (PDF 299kB)

 Załącznik nr 1 (PDF 61kB)

 Załącznik nr 2 (PDF 122kB)

 Załącznik nr 3 (PDF 656kB)

 Załącznik nr 4 (PDF 27kB)

  

15.10.2012

 W dniu dzisiejszym publikujemy wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy wraz z wykupem dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych KS/ZP/36/2012.

 Treść ogłoszenia (PDF 513kB)

  

11.10.2012

 W dniu dzisiejszym publikujemy ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę w formie dzierżawy 8 (ośmiu) spalinowych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich sp. z o.o. KS/ZP/47/2012.

 Treść ogłoszenia (PDF 138kB)

 

08.10.2012

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawę 15 wagonów osobowych wraz z rezerwą taborową dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/45/2012.

Treść SIWZ (PDF 513kB)

Formularze (DOC 71kB)

 

03.10.2012

W związku z opublikowaniem ogłoszenia o wszczęciu postępowania na dostawę w formie najmu 15 lokomotyw dla Kolei Śląskich (KS/ZP/44/2012) w dniu dzisiejszym publikujemy Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść ogłoszenia (PDF 568kB)


03.10.2012

W związku z opublikowaniem ogłoszenia o wszczęciu postępowania na dostawę w formie dzierżawy 50 wagonów dla Kolei Śląskich (KS/ZP/41/2012) w dniu dzisiejszym publikujemy Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść ogłoszenia (PDF 560kB)


01.10.2012

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę w formie dzierżawy 15 (piętnastu) wagonów osobowych wraz z rezerwą taborową dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/45/2012

Treść ogłoszenia (PDF 138 kB)


28.09.2012

W dniu dzisiejszym publikujemy ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę w formie najmu 15 lokomotyw dla Kolei Śląskich sp. z o.o. KS/ZP/44/2012.

Treść ogłoszenia (PDF 134 kB)


28.09.2012

W dniu dzisiejszym publikujemy ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę w formie dzierżawy 50 wagonów osobowych KS/ZP/41/2012.

Treść ogłoszenia (PDF 134kB)


26.09.2012

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę w formie najmu lokomotyw elektrycznych dla Kolei Śląskich sp. z o.o. (KS/ZP/35/2012)

Unieważnienie postępowania na dostawę lokomotyw (PDF, 1 483kB)


25.09.2012

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawę w formie leasingu finansowego spalinowych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. Nr sprawy KS/ZP/37/2012.

Formularze (DOC, 181kB)

SIWZ dostawa w formie leasingu spalinowych zespołów trakcyjnych (PDF, 803kB)

 
24.09.2012

W dniu dzisiejszym publikujemy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy wraz z wykupem dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych KS/ZP/36/2012.

SIWZ (PDF 583kB)


20.09.2012

W dniu dzisiejszym publikujemy ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę w formie najmu lokomotyw elektrycznych dla Kolei Śląskich Sp. z o. o., KS/ZP/35/2012.

Treść ogłoszenia (PDF)


19.09.2012

W dniu dzisiejszym publikujemy ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę w formie leasingu finansowego spalinowych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/37/2012." 

Treść ogłoszenia (PDF 161 kB)


18.09.2012

W dniu dzisiejszym publikujemy ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę w formie dzierżawy wraz z wykupem dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych KS/ZP/36/2012

Treść ogłoszenia (PDF 140 kB)


06.09.2012

W dniu dzisiejszym publikujemy kolejne wyjaśnienia Zamawiającego do treści SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie leasingu finansowego spalinowych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. Sygnatura sprawy: KS/ZP/18/2012.

Wyjaśnienia Zamawiającego (PDF 182kB)


04.09.2012

W dniu dzisiejszym publikujemy kolejne wyjaśnienia Zamawiającego do treści SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie leasingu finansowego spalinowych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. Sygnatura sprawy: KS/ZP/18/2012.

Wyjaśnienia Zamawiającego (PDF 803kB)


28.08.2012

W dniu dzisiejszym publikujemy kolejne wyjaśnienia Zamawiającego do treści SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie leasingu finansowego spalinowych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. Sygnatura sprawy: KS/ZP/18/2012

Wyjaśnienie Zamawiajacego (PDF 495 kB)


28.08.2012

Publikujemy zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy 6 (sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich (KS/ZP/25/2012)

Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF 71 kB)


17.08.2012

W dniu dzisiejszym publikujemy kolejne wyjaśnienia Zamawiającego do treści SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie leasingu finansowego spalinowych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. Sygnatura sprawy: KS/ZP/18/2012.

Wyjaśnienia do SIWZ (PDF 176 kB)


16.08.2012

W dniu dzisiejszym publikujemy kolejne wyjaśnienia Zamawiającego do treści SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie leasingu finansowego spalinowych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. Sygnatura sprawy: KS/ZP/18/2012.

Wyjaśnienia do SIWZ (PDF 926 kB)


09.08.2012

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje sprostowanie do wyjaśnień do treści SIWZ z dnia 1 sierpnia 2012 roku w postępowaniu na dostawę w formie leasingu finansowego spalinowych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o.

Sprostowanie do SIWZ (PDF 240 kB)


09.08.2012

Zamawiający publikuje wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy 6 (sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich sp. z o.o. (KS/ZP/25/2012).

Wyjaśnienia do SIWZ (PDF 1,70 MB)


03.08.2012

W dniu dzisiejszym publikujemy zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę w formie leasingu finansowego 2 (dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. (KS/ZP/9/2012).

Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF 68 kB)


01.08.2012

W dniu dzisiejszym publikujemy kolejne wyjaśnienia Zamawiającego do treści SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie leasingu finansowego spalinowych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. Sygnatura sprawy: KS/ZP/18/2012.

Wyjaśnienia Zamawiającego do treści SIWZ (PDF 884 kB)


27.07.2012

W dniu dzisiejszym, w związku z wyjaśnieniami do SIWZ z dnia 24 lipca 2012 roku, w postępowaniu na dostawę w formie leasingu finansowego spalinowych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich (KS/ZP/18/2012), Zamawiajacy zamieszcza poprawiony wzór Formularza ofert - Załącznik 3A do SIWZ.

Załącznik 3A do SIWZ (DOC 311 kB)


25.07.2012

W dniu dzisiejszym publikujemy kolejne wyjaśnienia Zamawiającego do treści SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie leasingu finansowego spalinowych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. Sygnatura sprawy: KS/ZP/18/2012.

Wyjaśnienia Zamawiającego do SIWZ (PDF 178 kB)


24.07.2012

W dniu dzisiejszym publikujemy zmiany Zamawiającego do SIWZ w postepowaniu na dostawę w formie dzierżawy 6 (sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. (sygn.: KS/ZP/25/2012).

Zmiany do SIWZ (PDF 245 kB)


24.07.2012

W dniu dzisiejszym publikujemy kolejne wyjaśnienia Zamawiającego do treści SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie leasingu finansowego spalinowych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. Sygnatura sprawy: KS/ZP/18/2012

Wyjaśnienia Zamawiającego.pdf

 

19.07.2012

Pubilkujemy kolejne wyjaśnienia do postępowania na dostawę w formie leasingu finansowego 2 (dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich sp. z o.o. KS/ZP/9/2012 w sprawie przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.

Wyjaśnienia do SIWZ (PDF 180 kB)


18.07.2012

W dniu dzisiejszym publikujemy ogłoszenie na usługę przewozu osób autobusową komunikacją zastępczą dla potrzeb Kolei Śląskich sp. z o.o. Sygnatura sprawy KS/ZP/29/2012

Zapytanie ofertowe (PDF 417 kB)

Formularz ofertowy (PDF 71 kB)


18.07.2012

W dniu dzisiejszym publikujemy wyjaśnienia Zamawiającego do treści SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie leasingu finansowego spalinowych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. Sygnatura sprawy: KS/ZP/18/2012

Wyjaśnienia Zamawiającego (PDF 222 kB)


17.07.2012

W dniu dzisiejszym publikujemy kopię odwołania do postępowania na dostawę w formie dzierżawy 6 (sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych (KS/ZP/25/2012)

Pismo przewodnie (PDF 146 kB)

Odwołanie do SIWZ (PDF 2 661 kB)


11.07.2012

W dniu dzisiejszym publikujemy kolejne wyjaśnienia do postępowania na dostawę w formie leasingu finansowego 2 (dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich sp. z o.o. KS/ZP/9/2012.

Wyjaśnienia do postępowania (PDF 42 kB)


11.07.2012

W dniu dzisiejszym zamieszczamy wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę w formie dzierżawy 6 (sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. (sygnatura sprawy: KS/ZP/25/2012) oraz ujednolicony tekst Specyfikacji.

Ujednolicony tekst Specyfikacji (PDF 839 kB)

Wyjaśnienia do SIWZ (PDF 49 kB)


10.07.2012

W dniu dzisiejszym publikujemy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę w formie dzierżawy 6 (sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. Sygnatura sprawy KS/ZP/25/2012
Treść ogłoszenia
 (PDF 841 kB)


06.07.2012

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawę w formie leasingu finansowego spalinowych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. Sygnatura sprawy KS/ZP/18/2012

Treść ogłoszenia (PDF 791 kB)

Formularze (doc 145 kB)


04.07.2012

Usługa przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/23/2012.

Zapytanie ofertowe (PDF 522 kB)

Załącznik - formularz ofertowy (PDF 72 kB)


04.07.2012

Dostawa w formie dzierżawy 6 (sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. Sygnatura sprawy KS/ZP/25/2012.

Treść ogłoszenia (PDF 135 kB)


03.07.2012

Publikujemy kolejne wyjaśnienia do SIWZ na leasing dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych KS/ZP/9/2012.

Wyjaśnienia Zamawiającego 5 (PDF 40 kB)


03.07.2012

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę w formie leasingu finansowego spalinowych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. Sygnatura postępowania KS/ZP/18/2012

Treść ogłoszenia (PDF 146 kB)


29.06.2012

Dziś publikujemy kolejne wyjaśnienia Zamawiającego do SIWZ oraz ujednolicony załącznik nr 1 do SIWZ.

Wyjaśnienia Zamawiającego 4 (PDF 248 kB)

Załącznik nr 1 do SIWZ (PDF 631 kB)


26.06.2012

Publikujemy wyjaśnienia Zamawiającego do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ (PDF 547 kB)


18.06.2012

W dniu dzisiejszym publikujemy kolejne wyjaśnienia do SIWZ -- odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców (PDF 1,21MB)


11.06.2012

W dniu dzisiejszym publikujemy wyjaśnienia do SIWZ -- odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Wyjaśnienia do SIWZ (PDF 63


31.05.2012

W dniu dzisiejszym publikujemy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawę w formie leasingu finansowego 2 (dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych KS/ZP/9/2012 oraz formularze ofertowe w formie edytowalnej elektronicznie.

SIWZ (pdf 1,21 MB)

Ogłoszenie 2012-05-30 (pdf 136kB)


30.05.2012

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę w formie leasingu finansowego 2 (dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych KS/ZP/9/2012

Ogłoszenie 2012-05-30 (pdf 136kB)


03.01.2012

Stosownie do przepisów art. 185 ust. 1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 759) niniejszym publikujemy kopię odwołania dotyczącego ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante w sprawie dostawy czternastu dwuczłonowych kolejowych składów spalinowych (KS/ZP/40/2011), wzywając jednocześnie wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Ogłoszenie 2012-01-03 (PDF 379 KB)


02.01.2012

Stosownie do przepisów art. 185 ust. 1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 759) niniejszym publikujemy kopię odwołania dotyczącego ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante w sprawie dostawy czternastu dwuczłonowych kolejowych składów spalinowych (KS/ZP/40/2011), wzywając jednocześnie wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Ogłoszenie 2012-01-02 (PDF 725 KB)