Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Archiwum 2013

 

04.12.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy 9 (dziewięciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o. wraz z świadczeniem usługi utrzymania. KS/ZP/89/2013.

Treść zawiadomienia (PDF 67KB)

 

29.11.2013

Spółka Koleje Śląskie publikuje zapytanie ofertowe w postępowaniu na wykonanie usługi przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.

Treść zapytania (PDF 1,88MB)

 

05.11.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy 9 (dziewięciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o. wraz z świadczeniem usługi utrzymania. KS/ZP/83/2013.

Treść Zawiadomienia (PDF 80KB)


15.10.2013
W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy 9 elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usługi utrzymania, KS/ZP/89/2013.

 

30.09.2013
W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy 9 elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usługi utrzymania, KS/ZP/89/2013.
Treść SIWZ (PDF 3 MB)

26.09.2013 r.
W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy 9 elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usługi utrzymania, KS/ZP/83/2013.

26.09.2013 r.
W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę w formie dzierżawy 9 elektrycznych zespołów trakcyjnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o. wraz ze świadczeniem usługi utrzymania, KS/ZP/89/2013.

 


16.09.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy 9 elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usługi utrzymania, KS/ZP/83/2013.

Treść SIWZ (PDF 3MB)


12.09.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę w formie dzierżawy 9 elektrycznych zespołów trakcyjnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o. wraz ze świadczeniem usługi utrzymania, KS/ZP/83/2013.

Treść ogłoszenia (PDF 143KB)

 

03.09.2013
W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę w formie dzierżawy 9 (dziewięciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o. wraz z świadczeniem usługi utrzymania. KS/ZP/68/2013.

03.09.2013
W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu na dostawę 2 (słownie: dwóch) używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich sp. z o. o., KS/ZP/64/2013"

26.08.2013
W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu 
na dostawę elektrycznego zespołu trakcyjnego dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/65/2013.
Treść zawiadomienia (PDF 110KB)

 


19.08.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienie do SIWZ w postępowaniu na dostawę elektrycznego zespołu trakcyjnego dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. Nr postępowania KS/ZP/65/2013

Wyjasnienia do SIWZ (PDF 61KB)

 

14.08.2013

Niniejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. publikuje ogłoszenie w przedmiocie sprzedaży 24 sztuk zużytych stalowych zestawów kołowych na podstawie Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Informacja o sprzedaży (PDF 210KB)

Załącznik nr 1 (PDF 41KB)

Załącznik nr 2 (PDF 155KB)

Regulamin zbywania (PDF 426KB)

 

13.08.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu na dostawę elektrycznego zespołu trakcyjnego dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/65/2013.

Treść wyjaśnień do SIWZ (PDF 592KB)

 

07.08.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawę 2 używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich KS/ZP/64/2013.

Treść SIWZ (PDF 573KB)


02.08.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę 2 (dwóch) używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/64/2013.

Ogłoszenie


30.07.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści SIWZ wraz z wersją jednolitą Załącznika nr 1 do SIWZ oraz Załącznika nr 2 do SIWZ w postępowaniu na dostawę elektrycznego zespołu trakcyjnego dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/65/2013.

Pismo Zamawiającego

Załącznik nr 1 OPZ wersja jednolita


26.07.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kopię odwołania do postępowania na dostawę elektrycznego zespołu trakcyjnego dla Kolei Śląskich sp. z o. o., KS/ZP/65/2013. Jednocześnie Zamawiający wzywa Wykonawców do przyłączenia się do postępowania odwoławczego.

Odwołanie (PDF 5MB)

Wezwanie do przystąpienia (PDF, 40KB)


22.07.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje SIWZ wraz z Załącznikami w postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy 9 (dziewięciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o. wraz z świadczeniem usługi utrzymania. KS/ZP/68/2013.

Treść SIWZ (PDF, 673KB)


17.07.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę w formie dzierżawy 9 (dziewięciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o. wraz z świadczeniem usługi utrzymania. KS/ZP/45/2013.

Unieważnienie postępowania KS/ZP/45/2013 (PDF 61KB)


17.07.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje SIWZ wraz z Załącznikami w postępowaniu na dostawę elektrycznego zespołu trakcyjnego dla Kolei Śląskich sp. z o. o. KS/ZP/65/2013.

Treść SIWZ (PDF 4,32MB)

Załącznik nr 1 (PDF 2,43MB)

Załącznik nr 2 (PDF 1,77B)

Załączniki nr 3-8 (PDF 418KB)


12.07.2013

W dniu  dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę elektrycznego zespołu trakcyjnego dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/65/2013.

Treść ogłoszenia (PDF 145KB)


01.07.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy 9 elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usługi utrzymania. KS/ZP/45/2013.

Treść wyjaśnienia (PDF 553KB)


14.06.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową, KS/ZP/28/2013.

Treść zawiadomienia (PDF 95KB)


31.05.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje SIWZ wraz z Załącznikami w postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy 9 (dziewięciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o. wraz z świadczeniem usługi utrzymania. KS/ZP/45/2013.

Treść SIWZ (PDF 655KB)


29.05.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę w formie dzierżawy 9 (dziewięciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o. wraz z świadczeniem usługi utrzymania. KS/ZP/45/2013.

Treść ogłoszenia (PDF 148KB)


09.05.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na świadczenie usługi utrzymania w czystości taboru oraz opróżniania zbiorników WC z zamkniętym obiegiem" Nr postępowania KS/ZP/18/2013.

Zawiadomienie o wyborze (PDF 427KB)


06.05.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje SIWZ wraz z Załącznikami w postępowaniu na świadczenie usługi przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową KS/ZP/28/2013.

Treść SIWZ (PDF 583KB)


06.05.2013

Zamawiający publikuje potwierdzenie zmiany ogłoszenia w postępowaniu na dostawę i tankowanie oleju napędowego do autobusów szynowych i spalinowych zespołów trakcyjnych, podzielonego na części, KS/ZP/7/2013, które w dniu 4 maja 2013 roku zostało opublikowane przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej za pośrednictwem witryny TED.

Treść potwierdzenia zmiany ogłoszenia (PDF 236KB)

 

30.04.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania na świadczenie usługi przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową, KS/ZP/28/2013.

Treść ogłoszenia (PDF 148KB)


30.04.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu na dostawę i tankowanie oleju napędowego do autobusów szynowych i spalinowych zespołów trakcyjnych, podzielonego na części, KS/ZP/7/2013.

Wyjaśnienie (PDF 124KB)

 

30.04.2013

Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści SIWZ w postępowaniu na świadczenie usługi utrzymania w czystości oraz opróżniania zbiorników WC z zamkniętym obiegiem. KS/ZP/18/2013

Załączniki (ZIP 304KB)


26.04.2013

Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści SIWZ w postępowaniu na świadczenie usługi utrzymania w czystości oraz opróżniania zbiorników WC z zamkniętym obiegiem. KS/ZP/18/2013.

Załączniki (ZIP 3.32MB)


 24.04.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową, podzielone na części. KS/ZP/17/2013.

Treść zawiadomienia (PDF 183KB)


17.04.2013

Zamawiający publikuje potwierdzenie zmiany ogłoszenia w postępowaniu na świadczenie usługi utrzymania w czystości oraz opróżniania zbiorników wc z zamkniętym obiegiem KS/ZP/18/2013, która w dniu 13 kwietnia 2013 roku została opublikowana przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej za pośrednictwem witryny TED.

Treść potwierdzenia zmiany ogłoszenia (PDF 61KB)


15.04.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Koleje Śląskie Sp. z o.o. w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności polegającej na wykonywaniu usług przewozu koleją.

Treść zawiadomienia (PDF 119KB)


15.04.2013

Zamawiający publikuje potwierdzenie zmiany ogłoszenia w postępowaniu na dostawę i tankowanie oleju napędowego do autobusów szynowych i spalinowych zespołów trakcyjnych, podzielonego na części, KS/ZP/7/2013, która w dniu 13 kwietnia 2013 roku została opublikowana przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej za pośrednictwem witryny TED.

Treść Wyjaśnień (PDF 191KB)


09.04.2013

Zamawiający publikuje zmiany do treści SIWZ w postępowaniu na świadczenie usługi utrzymania w czystości oraz opróżniania zbiorników WC z zamkniętym obiegiem. KS/ZP/18/2013.

Zmiana treści SIWZ (PDF 454KB)

Harmonogram czyszczeń (XLS 199KB)

Umowa na dostawę wody (PDF 216KB)

Umowa podnajmu pomieszczeń (PDF 454KB)

Załącznik nr 1 do SIWZ (PDF 426KB)

Załącznik nr 3 do umowy (PDF 608KB)

Załączniki nr 1a-3m do SIWZ (XLS 117KB)

  

09.04.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu na dostawę i tankowanie oleju napędowego do autobusów szynowych i spalinowych zespołów trakcyjnych, podzielonego na części, KS/ZP/7/2013.

Treść Wyjaśnień (PDF 454KB)

 

05.04.2013

Zamawiający publikuje potwierdzenie zmiany ogłoszenia w postępowaniu na świadczenie usługi utrzymania w czystości oraz opróżniania zbiorników wc z zamkniętym obiegiem KS/ZP/18/2013 , która w dniu 5 kwietnia 2013 roku została opublikowana przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej za pośrednictwem witryny TED.

Treść zmiany ogłoszenia (PDF 61KB)

 

03.04.2013

Na skutek orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, Zamawiający publikuje zmiany do treści SIWZ w postępowaniu na świadczenie usługi utrzymania w czystości oraz opróżniania zbiorków WC z zamkniętym obiegiem. KK/ZP/18/2013.

Treść zmiany SIWZ (PDF 247KB)

 

29.03.2013

Zamawiający publikuje potwierdzenie zmiany ogłoszenia w postępowaniu na świadczenie usługi utrzymania w czystości oraz opróżniania zbiorników wc z zamkniętym obiegiem KS/ZP/18/2013 , która w dniu 26 marca 2013 roku została opublikowana przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej za pośrednictwem witryny TED.

Treść potwierdzenia zmiany ogłoszenia (PDF 103KB)

 

27.03.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy 8 (ośmiu) elektrycznych zespołów trakcyjnych, podzielonej na części. KS/ZP/12/2013.

Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF 478KB)

 

27.03.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu na świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Koleje Śląskie Sp. z o.o. w zakresie ubezpieczenia OC. KS/ZP/15/2013.

Treść wyjaśnień do SIWZ (PDF 294KB)

Plany postępowania na wypadek zagrożenia (PDF 124KB)

Postępowanie w sytuacji wystąpienia zagrożenia lub zdarzenia (PDF 160KB)

Plan postępowania po ataku terrorystycznym (PDF 345KB)

Plan postępowania po wydarzeniach nie będących wypadkami (PDF 537KB)

 

25.03.2013

Na skutek wniesionego odwołania, Zamawiający publikuje zmiany do treści SIWZ w postępowaniu na świadczenie usługi utrzymania w czystości oraz opróżniania zbiorków WC z zamkniętym obiegiem. KK/ZP/18/2013.

Treść zmian w SIWZ (PDF 0,99MB)

Treść SIWZ ze zmianami (PDF 0,99MB)

Załączniki nr 3A, 3a-3m do SIWZ (XLS 117KB)

 

21.03.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy 8 (ośmiu) elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/12/2013.

Treść wyjaśnień (JPG 658KB)

 

19.03.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kopię odwołania do postępowania na świadczenie usługi utrzymania w czystości taboru oraz opróżniania zbiorników z zamkniętym obiegiem. KS/ZP/18/2013. Jednocześnie Zamawiający wzywa Wykonawców do przyłączenia się do postępowania odwoławczego

Odwołanie (PDF 7MB)

Wezwanie do przystąpienia (PDF 165KB)

 

15.03.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy 8 (ośmiu) elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/12/2013.

Treść wyjaśnień do SIWZ (PDF 495KB)

Załącznik nr 2 do SIWZ ujednolicony (PDF 408KB)

Załącznik nr 6 i 7 do Umowy część A (PDF 254KB)

 

12.03.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje SIWZ wraz z Załącznikami w postępowaniu na świadczenie usługi przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową, podzielone na części. KS/ZP/17/2013.

Treść SIWZ (PDF 6,81MB)

Załączniki do SIWZ (PDF 3,67MB)

 

12.03.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiającym publikuje SIWZ w postępowaniu na świadczenie usługi utrzymania w czystości taboru oraz opróżniania zbiorników WC z zamkniętym obiegiem. KS/ZP/18/2013.

Treść SIWZ (PDF 982KB)

Załączniki nr 3A, 3a-3l do SIWZ (XLS 111KB)

Załacznik nr 4 do Umowy zestawienie zbiorcze (XLS 33KB)

Załacznik nr 5 do Umowy Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego (RTF 116KB)

 

08.03.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania na świadczenie usługi przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową, podzielone na części. KS/ZP/17/2013.

Treść ogłoszenia (PDF 196KB)

 

08.03.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje SIWZ wraz z Załącznikami w postępowaniu na dostawę i tankowanie oleju napędowego do autobusów szynowych i spalinowych zespołów trakcyjnych, podzielonego na części, KS/ZP/7/2013.

Treść SIWZ (PDF 565KB) 

 

 07.03.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiającym publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania na świadczenie usługi utrzymania w czystości taboru oraz opróżniania zbiorników WC z zamkniętym obiegiem KS/SP/18/2013.

Treść ogłoszenia (PDF 141KB) 

 

 06.03.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę i tankowanie oleju napędowego do autobusów szynowych i spalinowych zespołów trakcyjnych, podzielonego na części. KS/ZP/7/2013

Treść ogłoszenia (PDF 159KB) 

 

06.03.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje SIWZ wraz z Załącznikami w postępowaniu na świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Koleje Śląskie Sp. z o.o. w zakresie ubezpieczenia OC. KS/ZP/15/2013.

Treść SIWZ (PDF 470KB)

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie I (PDF 72KB)

Zał. nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie II (PDF 31KB)

Zał. nr 3 - Informacje dodatkowe (PDF 76KB)

Zał. nr 4 - Procedura realizacji procesu przewozowego pasażerskiego (PDF 213KB)

Zał. nr 5 - Regulamin przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie (PDF 1,1MB)

Zał. nr 6 - Instrukcja dla maszynisty pojazdu trakcyjnego (PDF 1MB)

Zał. nr 7 - Schemat linii komunikacyjnych (PDF 1,1MB)

Zał. Nr 8 - Dane dotyczące kwalifikacji i szkoleń pracowników (PDF 77KB)

Zał. nr 9 - Zestawienie nieruchomości użytkowanych przez Koleje Śląskie (PDF 70KB)

Zał. nr 10 - Wykaz taboru (PDF 61KB)

Zał. nr 11 - Szkodowość ubezpieczenia OC (PDF 42KB)

Zał. nr 12 - Formularz ofertowy (DOC 70KB)

Zał. nr 13 - Oświadczenia Wykonawcy do oferty (DOC 52KB)

Zał. Nr 14 - Istotne postanowienia Umowy - Zadanie I (PDF 68KB)

Zał. Nr 15 - Istotne postanowienia Umowy - Zadanie II (PDF 63KB)


01.03.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zmianę w treści SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie dzierżawy 8 (ośmiu) elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. podzielonego na części.

Treść wyjaśnień do SIWZ (PDF 223KB)


01.03.2013

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie w przedmiocie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Koleje Śląskie Sp. z o.o. w zakresie ubezpieczenia OC. KS/ZP/15/2013.

Treść ogłoszenia (PDF 151KB)


20.02.2013

W dniu dzisiejszym publikujemy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę w formie najmu 9 (dziewięciu) lokomotyw elektrycznych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, nr sprawy: KS/ZP/1/2013.

Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF 76KB)


 15.02.2013

 W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę w formie dzierżawy 8 (ośmiu) elektrycznych zespołów trakcyjnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o. podzielonego na części. KS/ZP/12/2013.

  Treść SIWZ (PDF 730KB) 


 13.02.2013

 W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie najmu 9 lokomotyw elektrycznych dla Kolei Śląskich sp. z o.o. KS/ZP/1/2013.

  Treść wyjaśnień (PDF 63KB) 


 11.02.2013

 W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę w formie dzierżawy 8 (ośmiu) elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. podzielonego na części. KS/ZP/12/2013.

  Treść ogłoszenia (PDF 157KB) 


 06.02.2013

 W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie najmu 9 lokomotyw elektrycznych dla Kolei Śląskich sp. z o.o. KS/ZP/1/2013.

  Treść SIWZ (PDF 51KB) 


 04.02.2013

 W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu na dostawę w formie najmu 9 lokomotyw elektrycznych dla Kolei Śląskich sp. z o.o. KS/ZP/1/2013.

  Treść SIWZ (PDF 1,46MB) 


 14.01.2013

 W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawę w formie najmu 9 (dziewięciu) lokomotyw dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/01/2013.

  Treść SIWZ (PDF 571KB) 


 09.01.2013

 W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę w formie najmu 9 (dziewięciu) lokomotyw elektrycznych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/1/2013.

  Treść ogłoszenia (PDF 140KB)