Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Bilety „Senior 65+”

Wyciąg z taryfy przewozowej Kolei Śląskich (TP-KŚ)

§ 31. Bilety „Senior 65+"

1.    Uprawnieni 

Osoby, które ukończyły 65 lat.

2.    Zakres ważności 

Oferta Senior 65+ uprawnia do nabywania biletów z ulgą 30%:

1)    jednorazowych,

2)    odcinkowych imiennych miesięcznych,

na przejazd w jedną stronę lub „tam i z powrotem", z terminem ważności określonym w § 9 ust. 2 RPO-KŚ oraz z zachowaniem 7 dniowego terminu przedsprzedaży, ważnych we wszystkich pociągach uruchamianych przez KŚ z nadrukiem na bilecie „Senior 65+".

3.    Warunki stosowania

1)    ulgę 30% stosuje się na podstawie dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego stwierdzenie tożsamości, potwierdzającego wiek osób wymienionych w ust. 1;

2)    bilety „Senior 65+" można nabyć w punktach odprawy, w punkcie „Szybki bilet" jak i w pociągu u personelu pokładowego na zasadach określonych w Regulaminie.

 

4.    Zmiana umowy przewozu

1)    zmiana umowy przewozu może nastąpić na warunkach określonych w § 8-9,

2)     przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4.

 


Tabela opłat za bilety jednorazowe z ulgą 30% zamieszczona jest na str. 18 Cennika usług przewozowych (C-KŚ)